GEOBIZ Gis Technology Solutions JSC.

Văn phòng GEOBIZ Hà Nội
LK1B, Nhà C4, Làng Quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam
ĐT : (+84 4) 3793 1774
Fax : (+84 4) 3793 1773
Email : sales@geobiz.com.vn

Văn phòng GEOBIZ thành phố Hồ Chí Minh
Tầng 5
,tòa nhà AEC, 90-92 Lê Thị Riêng, Quận 1,
ĐT/Fax: (++84 4) 925 5987
Email : geobizhcm@hn.vnn.vn

 

 
   
  © Copyright GEOBIZ. All rights reserved
Add:No8, Lane 42, Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Tel : (++84 4) 762 9224 ; Fax : (++84 4) 832 5933 ; Email :
geobizhn@geobiz.com.vn
Designed by
VuLong