Mapinfo StreetPro  

Giới thiệu chung  

Ứng dụng  

Thông cáo báo chí  

Trạm rút tiền tự động  

 

   

 

 

MapInfo đưa ra phiên bản mới của MapX® Mobile để tạo ra các ứng dụng Bản Đồ tuỳ biến.

Ngày 22/03/05 – Công ty MapInfo (MAPS), nhà cung cấp các giải pháp công nghệ bản đổ hàng đầu thế giới đã công bố phiên bản mới nhất của MapInfo MapX® Mobile, ứng dụng bản đồ hàng đầu này nhằm phục vụ cho các nhà phát triển phần mềm Microsoft® Windows® Pocket PC. Với chức năng mới và sự hỗ trợ cho các thiết bị cầm tay hiện đại nhất và các ngôn ngữ phát triển chuẩn, MapX Mobile phiên bản 5.0 giúp các tổ chức có thể nhận, xem và phân tích các dữ liệu bất cứ khi nào phải đưa ra các quyết định quan trọng ngay lập tức hay trong toàn tổ chức.
Theo tập đoàn chuyên nghiên cứu về các doanh nghiệp – Garter thì lượng bán các thiết bị cầm tay trên toàn thế giới sẽ tăng lên đến 350% trong vòng 3 năm tới. Các công ty thuộc tất cả các ngành công nghiệp ngày nay đều rất tin tưởng vào các thiết bị mobile. Ví dụ, các công ty bảo hiểm có thể dụng MapX Mobile phiên bản 5.0 để đánh giá rủi ro tiềm tang. Trong lĩnh vực bán lẻ thì các nhân viên bán hàng di động có thể truy cập đến các thông tin về khách hang. Các kỹ sư viễn thông có thể xác định vị trí các thiết bị ngầm để phân tích trước khi đào.
Chúng ta có thể tuỳ biến phần mềm MapInfo MapX Mobile phiên bản 5.0 thông qua các ngôn ngữ phát triển chuẩn như Embedded C++ và Microsoft. NET. Có thể hiển thị các dữ liệu được tạo ra bởi MapX Mobile phiên bản 5.0 với ứng dụng MapXtreme®, môi trường triển khai ứng dụng bản đồ MapInfo® được xây dựng trên Microsoft.NET. Phần mềm MapX Mobile phiên bản 5.0 cung cấp một cấp độ các khả năng mới chưa từng thấy, bao gồm hỗ trợ cho hiệu chỉnh hình ảnh ECW , bản đồ chủ đề, tạo và xử lý các đối tượng.
“Thị trường Pocket PC và các thiết bị cầm tay khác đã mở rộng đáng kể, và bây giờ các thiết bị này được rất nhiều người sử dụng như một phương tiện làm việc của mình” ông Chris McCartney, quản lý sản phẩm của Mapinfo đã nói như vậy “MapInfo MapX Mobile phiên bản 5.0 rất lý tưởng cho các doanh nghiệp và các ban ngành chính phủ muốn kết hợp khả năng bản đồ vào các thiết bị mobile của họ”

MapInfo MapX Mobile phiên bản 5.0 hiện nay đã có trên thị trường. Các bạn có thể tảI miễn phí một SDK tư trang www.mapxmobile.com. Để biết thêm thông tin hãy lien hệ vớI europe@mapinfo.com

Search GeoCommunity for Related Items
Search Google for Related Stories
 Today's News

 
   
  © Copyright GEOBIZ. All rights reserved
Add:No8, Lane 42, Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Tel : (++84 4) 762 9224 ; Fax : (++84 4) 832 5933 ; Email :
geobizhn@geobiz.com.vn
Designed by
VuLong