Mapinfo StreetPro  

Giới thiệu chung  

Ứng dụng  

Thông cáo báo chí  

Trạm rút tiền tự động  

 

   

 

 

STREETWORKS hiện đang được sử dụng trong một số các ứng dụng thú vị và được cải tiến. Dưới đây là một vài ví dụ:

Giải Pháp của Champion Wireless tại Việt Nam
Hệ Thống Quản Lý Phương Tiện Giao Thông TALK 'N' TRACK.

Hệ Thống TALK 'N' TRACK của Champion là một sản phẩm phần mềm được tích hợp hoàn chỉnh và có thể khai thác được khả năng của máy định vị toàn cầu GPS, hệ thống liên lạc không dây, Internet và máy tính cá nhân để cách mạng hoá hệ thống quản lý các phương tiện giao thông hiện đại. Khi được sử dụng tại Việt Nam, hệ thống đã sử dụng các cơ sở dữ liệu STREETWORKS của 5 thành phố lớn tại Việt Nam với mục đích kiểm soát các phương tiện giao thông thời gian thực.

Hãy thăm website của họ để biết thêm thông tin về ứng dụng này và để tải tài liệu giới thiệu của họ về.

Các Công Nghệ Exa-Min.
GBM Mobile

GBM Mobile là một giải pháp bản đồ hoàn chỉnh cho Pocket PC (loại máy tính cầm tay chạy trên môi trường Microsoft Pocket PC 2000, 2002 hay 2003). Giải pháp này có một tool- box (hộp dụng cụ) GIS hoàn thiện bao gồm cả các mẫu nhập dữ liệu tuỳ biến và sự tích hợp với GPS.

Hệ thống bao gồm phần mềm để cài đặt thiết bị di động, đưa dữ liệu từ thiết bị di động ra và đến thiết bị di động và sáp nhập các trường dữ liệu được chỉnh sửa vào nơi lưu trữ dữ liệu trung tâm.

Các bộ dữ liệu STREETWORKS được sử dụng để xác định các điểm phân phối ở khu vực đô thị nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu thị trường, tính tổng doanh thu và tiếp thị ở Việt Nam.


Hãy thăm website của họ để biết thêm thông tin về ứng dụng này - và để tải tài liệu giới thiệu về. Hoặc liên hệ trực tiếp với GEOBIZ để sắp xếp một bài giới thiệu miễn phí.
 

 
   
  © Copyright GEOBIZ. All rights reserved
Add:No8, Lane 42, Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Tel : (++84 4) 762 9224 ; Fax : (++84 4) 832 5933 ; Email :
geobizhn@geobiz.com.vn
Designed by
VuLong