TRẠM RÚT TIỀN TỰ ĐỘNG

Mapinfo StreetPro  

Giới thiệu chung  

Ứng dụng  

Thông cáo báo chí  

Trạm rút tiền tự động  

 

   

 

 

Công Nghệ Định Vị Thông Minh là Gì?

Công Nghệ Định Vị Thông Minh Làm Việc Như Thế Nào?

GeoBiz là nhà cung cấp công nghệ định vị thông minh hàng đầu tại Việt Nam. Geobiz đã thử nghiệm áp dụng công nghệ không gian và bộ dữ liệu streetworks để tạo ra các bản đồ thể hiện vị trí các trạm rút tiền tự động ATM của một số Ngân Hàng tại Hà Nội. Hãy thăm website của chúng tôi: www.vngeobiz.com/streetworks/tram rút tiền tự động  để xem bản đồ về một số trạm rút tiền tự động ATM tại Hà Nội. Bản đồ này được tạo ra từ những thông tin địa chỉ mà chúng tôi thu thập được.

Bạn có thể sử dụng quá trình tương tự để xác định khách hàng của bạn ở đâu,

họ thường sử dụng ATM ở mức độ nào và khối lượng giao dịch được tiến

hành ở mỗi ATM là bao nhiêu.

Công Nghệ Định Vị thông minh rất dễ sử dụng:

NGÀY THỨ NHẤT: GeoBiz đến một số ngân hàng tại Hà Nội để lấy tờ rơi giới thiệu trong đó liệt kê các địa chỉ của trạm rút tiền tự động ATM trong phạm vi thành phố.

NGÀY THỨ HAI: GeoBiz nhập các địa chỉ này vào bảng tính Excel và sau đó kết

 hợp với các địa chỉ đường phố trong bộ dữ liệu StreetWorks - Bản đồ được tạo

 ra trong MapInfo.

 NGÀY THỨ BA: GeoBiz đến tất cả các ATM được xác định trên bản đồ và

chụp ảnh những trạm rút tiền tự động này.

 NGÀY THỨ TƯ: GeoBiz gắn kết ảnh của những trạm rút tiền tự động với những

điểm ATM trên bản đồ.

Hướng dẫn sử dụng bản đồ:

Bạn có thể thấy trên bản đồ rất nhiều điểm - mỗi điểm là một trạm rút tiền tự

động:

 1. Kích vào bất cứ ATM nào trên bản đồ gốc, bản đồ phóng to của chính ATM vưa được chọn sẽ mở ra.

2. Tiếp tục kích vào bất kỳ ATM nào trong bản đồ phóng to để xem hình ảnh về ATM đó.

3. Kích “Back” để trở lại bản đô gốc.

Với công nghệ MapInfo và bộ dữ liệu Streetworks, bạn hoàn toàn có thể làm được tất cả những gì Geobiz đã làm.

Nếu bạn quan tâm đến công nghệ này, hãy liên hệ với chúngt tôi:

+ Phòng Marketing:

- Tel: + 84.4. 7629224

-  Fax: + 84.4. 832 5933

 Hoặc trực tiếp liên hệ với:

 - Ms Thuỷ theo số 098 360 8890, email: thuy_nt@geobiz.com.vn

 - Ms Huệ theo số 0913 043 748, email: hue_kt@geobiz.com.vn

 Để biết thêm thông tin, kích vào đây

 

 
   
  © Copyright GEOBIZ. All rights reserved
Add:No8, Lane 42, Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Tel : (++84 4) 762 9224 ; Fax : (++84 4) 832 5933 ; Email :
geobizhn@geobiz.com.vn
Designed by
VuLong