Người dùng MapInfo ở Việt Nam  

Các sản phẩm MapInfo  

Sự kiện  

Dữ liệu miễn phí 

Tech Tips  

Mô Hình Địa Hình Kỹ Thuật Số Miễn Phí  

   

 

 

    Tech Tips 1 : Kết bảng để tạo ra chủ đề

    Tech Tips 2 : Các kiểu dáng đối tượng bản đồ

    Tech Tips 3 : Labelling

    Tech Tips 4 : Dùng biểu thức để tạo nhãn
 

    Tech Tips 5 : Tạo bản đồ chủ đề hai tham biến

 
   
  © Copyright GEOBIZ. All rights reserved
Add:No8, Lane 42, Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Tel : (++84 4) 762 9224 ; Fax : (++84 4) 832 5933 ; Email :
geobizhn@geobiz.com.vn
Designed by
VuLong