Người dùng MapInfo ở Việt Nam  

Các sản phẩm MapInfo  

Sự kiện  

Dữ liệu miễn phí 

Tech Tips  

Mô Hình Địa Hình Kỹ Thuật Số Miễn Phí  

   

 

 
 

Người Sử Dụng MapInfo tại Việt Nam

Họ là ai? Họ làm gì? Họ làm như thế nào?


Bạn có muốn biết thêm thông tin không???
Kích vào đây để biết thêm chi tiết……
 

 

Các sản phẩm MapInfo

Download tài liệu về những sản phẩm mới nhất của MapInfo. Tìm ra cách triển khai công nghệ MapInfo trong môi trường IT hiện đại- từ Internet đến Desktop đến Pocket PC.

Cả Bản Tiếng Việt và Tiếng Anh
Kích vào đây để biết thêm chi tiết…………
 

 
 
 

Các Sự Kiện

Sự kiện gì sẽ diễn ra? Khi nào thì có Hội Nghị những người sử dụng MapInfo?

Bạn có muốn biết thêm thông tin???
Kích vào đây để biết thêm chi tiết
………………….

 

Dữ Liệu Miễn Phí

Download những bộ dữ liệu miễn phí của Việt Nam về hành chính và địa hình dưới dạng hiệu chỉnh MapInfo

Phiên bản Tiếng Anh và Tiếng Việt

Kích vào đây để biết thêm chi tiết………………….

 

 
 
 

Tech Tips

Lời khuyên hữu ích…. Thủ thuật tiện lợi….. Các phím tắt……
Tất cả những điều bạn muốn biết về MapInfo….


Để biết thêm về sự hữu dụng của MapInfo

Kích vào đây để biết thêm chi tiết………………….
 

 

Mô Hình Địa Hình Kỹ Thuật Số Miễn Phí

Lần đầu tiên tại Việt Nam, những người sử dụng Hệ Thống Thông Tin Địa Lý có thể sử dụng các Mô Hình Địa Hình Kỹ Thuật Số trong toàn quốc. Chúng tôi cung cấp bộ dữ liệu này miễn phí trên Internet. Bất kỳ ai cũng có thể download mô hình này (hình trái)

Chúng tôi cũng cung cấp bộ dữ liệu này miễn phí khi khách hang mua sản phẩm Vertical Mapper.

Kích vào đây để biết thêm chi tiết ………………….

 
 
   
  © Copyright GEOBIZ. All rights reserved
Add:No8, Lane 42, Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Tel : (++84 4) 762 9224 ; Fax : (++84 4) 832 5933 ; Email :
geobizhn@geobiz.com.vn
Designed by
VuLong