Người dùng MapInfo ở Việt Nam  

Các sản phẩm MapInfo  

Sự kiện  

Dữ liệu miễn phí 

Tech Tips  

Mô Hình Địa Hình Kỹ Thuật Số Miễn Phí  

   

 

 

Lần đầu tiên tại Việt Nam, người sử dụng Các Hệ Thống Thông Tin Địa Lý có thể sử dụng các mô hình địa hình kỹ thuật số (DTMs) cho toàn quốc. Bộ dữ liệu này được cung cấp miễn phí trên Internet. Bất kỳ người nào cũng có thể download mô hình dưới đây:

Để tiết kiệm thời gian và tránh những phiền toái, GEOBIZ đã download tất cả 53 mô hình số độ cao (Xem cuối tài liệu này để biết thêm chi tiết) và có thể cung cấp miễn phí dữ liệu này khi khách hang mua Vertical Mapper, chúng tôi cũng cung cấp cho bất kỳ người sử dụng nào tại Việt Nam dữ liệu nền để chồng xếp ảnh vệ tinh và ảnh máy bay cho bất cứ vùng nào tại Việt Nam.

Nhằm giúp cho các bạn có cái nhìn khái quát về các khả năng của Vertical Mapper, dưới đây là một vài ảnh màn hình của mô hình địa hình kỹ thuật số của tỉnh Nghệ An được tạo ra nhờ sử dụng bộ dữ liệu mô hình số độ cao kết hợp với sản phẩm Vertical Mapper của MapInfo.

Hình1: DTM của tỉnh Nghệ An

 

Hình 2: Mô hình địa hình kỹ thuật số của Huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An- mô tả ranh giới giữa các xã và đường bao thôn (màu hồng)

 

Nhiệm vụ quan sát địa hình bằng rađa (SRTM) đã thu thập được các dữ liệu gần như với quy mô toàn cầu nhằm tạo ra cơ sở dữ liệu địa hình kỹ thuật số có độ phân giải tốt nhất và hoàn chỉnh trên thế giới. (SRTM) gồm một hệ thống rađa đặc biệt bay trên khoang lái tàu vũ trụ Endeavour trong một chuyến hành trình dài 11 ngày vào tháng 2 năm 2000
SRTM là một dự án quốc tế với sự hợp tác giữa NASA và cơ quan Geospatial-Intelligence (NGA)

Để biết thêm thông tin, mời bạn ghé qua website:
http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/

GEOBIZ có thể cung cấp miễn phí dữ liệu SRTM khi khách hang mua Vertical Mapper, vì thế có thể cung cấp cho những người sử dụng tại Việt Nam các dữ liệu nền để chồng xếp ảnh vệ tinh và ảnh máy bay của bất kỳ vùng nào của Việt Nam.
 

MapInfo Vertical Mapper is a robust grid-based analytical application. Grids represent data that vary continuously from one location to another, such as elevation, temperature or average family income. By analyzing data in a grid format, users can easily view constantly changing data variables in relation to location by thematically mapping the data with color or relief shading, or by layering and comparing the data mathematically with other grid themes to determine unique or hidden relationships. Vertical Mapper provides robust grid generation, display and analysis capabilities. The product can be deployed along side MapInfo Professional or MapInfo MapX. Version 3.0 of MapInfo Vertical Mapper offers major enhancements in data analysis, editing and output generation.
For more information, please download the PDF file
(by right-clicking and “Save Target As”)

 
   
  © Copyright GEOBIZ. All rights reserved
Add:No8, Lane 42, Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Tel : (++84 4) 762 9224 ; Fax : (++84 4) 832 5933 ; Email :
geobizhn@geobiz.com.vn
Designed by
VuLong