Người dùng MapInfo ở Việt Nam  

Các sản phẩm MapInfo  

Sự kiện  

Dữ liệu miễn phí 

Tech Tips  

Mô Hình Địa Hình Kỹ Thuật Số Miễn Phí  

   

 

 

Được cung cấp miễn phí khi khách hàng mua sản phẩm MapInfo Professional hay bất kỳ sản phẩm MapInfo nào khác

 

BỘ DỮ LIỆU “Dữ Liệu Thống Kê về Kinh Tế Xã Hội của 631 Huyện vùng Nông Thông”
QUY MÔ Cả Nước
TỶ LỆ 1:100,000
NGUỒN Số hoá từ các bản đồ địa hình tỷ lệ 1:100,000
CẬP NHẬT 2000 / 2001
ĐỘ TIN CẬY Nhà Xuất Bản Thống Kê Xuất bản năm 2002
THUỘC TÍNH 10 nhóm chỉ số (như trên)
 
Dữ Liệu Thống Kê cấp Huyện 2000 2001 2000/2001
Dân Số - Nam y y y
Dân Số - Nữ y y y
Dân Số - Độ tuổi Lao Động y y y
Vật Nuôi (Tấn) y y y
Diện tích Rừng (Ha) y y y
Hải Sản (Tấn) y y y
Doanh Nghiệp - Quốc Doanh y y y
Owned Doanh Nghiệp – Ngoài Quốc Doanh y y y
Doanh Nghiệp - Đầu Tư Nước Ngoài y y y
Tỷ trọng công nghiệp y y y
Số thuê bao điện thoại y y y
Điện thoại – tính trên 100 dân y y y
Loại Doanh Nghiệp – Thương Mại, Dịch Vụ và Du Lịch y y y
Doanh Nghiệp – Tư Nhân y y y


From “The FOREWOOD”

“Đến nay, Việt Nam đã có sự phân chia truyền thống như sau (1) Các Tỉnh và Thành Phố do trung ương trực tiếp quản lý; (2) Quận, Huyện và Các Thành Phố do Tỉnh trực tiếp quản lý, (3) các xã, khu vực và thị trấn. Mặc dù sự phân chia này đã tồn tại từ khá lâu, những dữ liệu thống kê không chỉ phản ánh đặc tính tự nhiên mà còn phản ánh tình hình thực tế và những xu hướng kinh tế xã hội của các tỉnh và thành phố do trung ương trực tiếp quản lý. Vì thế, vẫn còn thiếu những dữ liệu thống kê chi tiết về các quận huyện, làng, xã, khu vực và thị trấn. Để khắc phục tình trạng trên, Nhà Xuất Bản Thống Kê muốn giới thiệu cuốn sách mang tựa đề “ Dữ Liệu thống kê kinh tế xã hội của 631 huyện vùng nông thôn, quận, thị trấn và các thành phố do các tỉnh trực tiếp quản lý ở Việt Nam” của một nhóm tác giả trong đó tiến sỹ Tran Hoang Kim là chủ biên và Cử Nhân Nguyễn Thị Ngọc biên dịch.

Cuốn sách gồm 2384 trang, bao gồm các chỉ số về tỷ lệ, tình hình thực tế và xu hướng kinh tế - xã hội của 631 quận, huyện, thành phố và thị trấn vào năm 2000 và 2001 – năm chuyển giao của thế kỷ 20 và 21 cũng như giữa kỷ nguyên thứ 2 và thứ 3. các thông tin trong cuốn sách được trình bày theo 10 nhóm đối tượng: (1) Số lượng các quận, huyện, khu vực và thị trấn; (2) Khu tự nhiên; (3) Dân số, mật độ dân số và số người trong độ tuổi lao động; (4) Sản xuất Nông, Lâm, Ngư Nghiệp; (5) Sản xuất Công Nghiệp; (6)Thương Mại và Dịch Vụ; (7) Giáo Dục; (8) Y Tế; (9) Cơ sở hạ tầng, các dịch vụ của huyện và khu vực; (10) Ngân quỹ Quốc Gia. Ngoài ra còn có nhiều trang ngắn gọn, xúc tích về vị trí địa lý, đặc điểm địa hình, khu thiên nhiên, các danh lam thắng cảnh, cơ cấu dân số, đặc tính dân cư, lịch sử phát triển và cơ cấu hành chính của mỗi tỉnh và thành phố nói riêng và của cả nước nói chung.

 
   
  © Copyright GEOBIZ. All rights reserved
Add:No8, Lane 42, Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Tel : (++84 4) 762 9224 ; Fax : (++84 4) 832 5933 ; Email :
geobizhn@geobiz.com.vn
Designed by
VuLong