Giải thưởng cho người dùng Mapinfo ở Việt Nam

   

Người dùng MapInfo ở Việt Nam  

Các sản phẩm MapInfo  

Sự kiện  

Dữ liệu miễn phí 

Tech Tips  

Mô Hình Địa Hình Kỹ Thuật Số Miễn Phí  

   

 

   

Trong gần 10 năm qua, Geobiz đã cung cấp các sản phẩm MapInfo tại Việt Nam, chúng tôi nhận thấy MapInfo có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Ai là người sử dụng MapInfo?

Nội dung của trang viết này chính là câu trả lời cho vấn đề được đặt ra. Bằng cách viết các ứng dụng thực tiến (case study), chúng tôi muốn gửi đến các bạn cái nhìn toàn diện về các khách hàng MapInfo tại Việt Nam. Chúng tôi quan tâm và sẽ nghiên cứu bất kỳ ứng dụng nào về sản phẩm MapInfo.

Và để khích lệ người dùng MapInfo tham gia vào các case study, chúng tôi sẽ trao giải cho bài viết xuất sắc nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem tại

Chi Cục Kiểm Lâm Tuyên Quang
 

Case Study đầu tiên của chúng tôi minh hoạ tính thực tiễn và đa dạng về cách sử dụng MapInfo ; đã được triển khai ở một tỉnh miền bắc nhằm mục đích quản lý môi trường và tài nguyên rừng. Geobiz đã khảo sát thực địa tại Tuyên Quang để tìm hiểu thêm về cách ứng dụng MapInfo tại đơn vị và người dân địa phương được hưởng lợi từ ứng dụng thực tiễn này như thế nào.....
 

Xem chi tiết

 
 
   
  © Copyright GEOBIZ. All rights reserved
Add:No8, Lane 42, Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Tel : (++84 4) 762 9224 ; Fax : (++84 4) 832 5933 ; Email :
geobizhn@geobiz.com.vn
Designed by
VuLong