Dịch vụ  

Xác định vị trí theo địa chỉ  

Mapping  

 

   

 

 

GEOBIZ có thể giúp tổ chức của bạn sử dụng công nghệ bản đồ và tích hợp công nghệ này với các cơ sở dữ liệu bảng biểu hiện có bằng 3 phương pháp chính sau (được sắp xếp theo thứ tự tiến hành):

1 XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ THEO ĐỊA CHỈ
GEOBIZ sẽ chuyển các thông tin dựa trên địa chỉ của bạn thành các điểm trên bản đồ số. Những điểm này được gắn mã theo mã kinh doanh của riêng bạn. Việc định vị điểm này có thể được thực hiện bởi hàng loạt quá trình thủ công và tự động mà GEOBIZ đã thành công kể từ năm 1999. Chúng tôi tự tin rằng có thể đảm bảo 95% thành công cho tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

2 MAPPING
Khi đã tạo ra các điểm, khách hàng sẽ được cung cấp một cơ sở dữ liệu bản đồ. Cơ sở dữ liệu này bao gồm hệ thống đường, địa danh, thuỷ lợi (hồ và sông) và các ranh giới hành chính. Nếu cần, GEOBIZ cũng có thể số hoá những khu vực bán hàng. Ngoài ra, GEOBIZ cũng có thể tạo ra những bản đồ cần thiết theo yêu cầu của khách hàng. Những bản đồ này có thể phục vụ mục đích hoạt động (như bản đồ hành trình hàng ngày cho các đại diện bán hàng) đến các bản đồ tác nghiệp (bản đồ phân phối phục vụ các giám đốc khu vực bán hàng) đến các bản đồ chiến lược ( như bản đồ YTD và LYTD cho các giám đốc khu vực).

3. ĐÀO TẠO
Kể từ năm 1996, GEOBIZ đã tiến hành các khoá học đào tạo về GIS và MapInfo cho các khách hàng. Chúng tôi có một đội ngũ các đào tạo viên với kỹ năng cao và giỏi nghiệp vụ đã tiến hành các khoá đào tạo ở hơn 20 tỉnh thành khác nhau trong nước cũng như ở Camphuchia và Lào. Đội ngũ tư vấn địa phương của chúng tôi cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc tiến hành Đánh Giá Nhu Cầu của Khách Hàng và những Nghiên Cứu về Những Nhu Cầu Chức Năng cũng như việc tư vấn về Tích Hợp Hệ Thống và Công Nghệ Thông Tin.

 
   
  © Copyright GEOBIZ. All rights reserved
Add:No8, Lane 42, Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Tel : (++84 4) 762 9224 ; Fax : (++84 4) 832 5933 ; Email :
geobizhn@geobiz.com.vn
Designed by
VuLong