Dịch vụ  

Xác định vị trí theo địa chỉ  

Mapping  

 

   

 

 
 
 
 

Chúng ta thường triển khai MapInfo Professional như thế nào:

Phương pháp kinh doanh đã giúp chúng tôi triển khai GIS, sử dụng công nghệ MapInfo. Giải pháp trọn gói thông thường bao gồm:

   Cài đặt MapInfo Professional vào các máy tính cá nhân.
   Cài đặt các dữ liệu bản đồ số vào các máy tính cá nhân hoặc các server
   Đào tạo người sử dụng để sử dụng MapInfo Professional
   Cung cấp hỗ trợ và bảo trì

 
 


 
 

Chúng tôi triển khai các ứng dụng MapInfo theo những yêu cầu cụ thể của khách hàng

Các khách hàng nhận thấy phương pháp truyền thống quá chung chung và họ muốn đầu tư tiền của và công sức vào một ứng dụng được xây dựng cụ thể theo yêu cầu của họ. Sau đó đội ngũ chuyên viên thiết kế, lập trình của chúng tôi sẽ có nhiệm vụ tiến hành những hoạt động sau:

   Tiến hành những nghiên cứu khả thi và đánh giá về yêu cầu của khách hang
   Thiết kế hệ thống/ tạo ra các kết nối tới các cơ sở dữ liệu hiện có của khách hang.
   Tạo mã (Code) trong MapBasic hoặc MapX
   Cung cấp hỗ trợ vào bảo trì.

 
 
 
 
 

Chúng tôi đã hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ Internet như thế nào?

Trong một thời gian dài, nhiều doanh nghiệp không có đủ nguồn lực để đầu tư vào cả hai phương pháp trên. Khả năng tiếp cận rộng rãi và những ứng dụng bản đồ dựa trên nền web bây giờ đã mang lại nhiều cơ hội hơn. Giờ đây, GEOBIZ có thể cung cấp cho các khách hang giải pháp bản đồ hiệu quả và tiết kiệm thời gian.

Các bản đồ trực tuyến sử dụng MapXtreme 2004 và SpatialWare,
   Chi phí ban đầu để cấp phép cho phần mềm
   Chỉ yêu cầu một trình duyệt
   Không yêu cầu mua hay bảo trì dữ liệu bản đồ
   Có thể cập nhật ngay lập tực tạo điều kiện cho những quyết định kinh doanh

 
     
  © Copyright GEOBIZ. All rights reserved
Add:No8, Lane 42, Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Tel : (++84 4) 762 9224 ; Fax : (++84 4) 832 5933 ; Email :
geobizhn@geobiz.com.vn
Designed by
VuLong