Dịch vụ  

Xác định vị trí theo địa chỉ  

Mapping  

 

   

 

 

Với kinh nghiệm làm việc với nhiều công ty, nhiều loại cơ sở dữ liệu, thông thường thì chỉ khoảng 50% cơ sở dữ liệu của khách hàng có thể tự động xác định vị trí theo địa chỉ trong lần xác định đầu tiên. GEOBIZ có nhiều kinh nghiêm với các dự án trước đây về vấn đề muôn thủa này, được tiến hành tại Việt Nam cho các khách hàng như BAT, Coke, Fosters và Astra Zeneca đã chứng minh rằng mức 50% là một dự tính đúng cho lần xác định địa chỉ đầu tiên.
Trong tất cả các dự án trước, tất cả những vấn đề về kết hợp địa chỉ đã được giải quyết.
Những lý do thông dụng nhất làm cho việc kết hợp địa chỉ không thành công là :
Các Bản Ghi rỗng - Cơ sở dữ liệu về các điểm bán lẻ không chứa thông tin địa chỉ nào, các bản ghi thông tin địa chỉ của các điểm bán lẻ không logic hoặc mâu thuẫn nhau. Vấn đề này được giải quyết bằng cách xác định vị trí theo địa chủ thủ công (ngay tại văn phòng) được tiến hành theo từng khu vực và thường kết hợp với đại diện bán hàng của khách hàng. Giải pháp của chúng tôi sẽ lấy địa chỉ và giải quyết bất kỳ vấn đề nào về ghi dữ liệu theo hệ thống trong cơ sở dữ liệu của khách hàng và vì thế có thể giúp tăng cường hiệu quả.
Những vấn đề về sự kết hợp - Trong trường hợp tên đường phố hay số nhà không tồn tại thì vấn đề là phải cung cấp một mô tả vị trí của các điểm bán lẻ như " tiếp theo hoặc đối diện với một mốc địa danh nổi tiếng, một toà nhà, hay trường học...". Vấn đề này được giải quyết bằng phương pháp mô tả được sử dụng và sau đó chuyển đổi cơ sở dữ liệu cho phù hợp. Để làm được việc này chúng ta thường xuyên phải kiểm tra thực địa.
Các địa chỉ không phù hợp– Xảy ra khi địa chỉ thực sự được ghi cho cùng một điểm bán lẻ trong cả hai cơ sở dữ liệu không giống nhau. Nguyên nhân như sau:

a) Những bản ghi trong các cơ sở dữ liệu quá cũ hoặc thừa.
b) Tên và địa chỉ đường phố đã thay đổi hoặc
c) Một số khách hàng vẫn sử dụng địa chỉ cũ để thuận tiện hơn trong việc ghi hồ sơ. Kiểm tra thực địa thường xuyên là cách giải quyết vấn đề này.

Các cơ sở dữ liệu được thu thập ở những giai đoạn khác nhau cũng đồng nghĩa với việc một số điểm bán lẻ đã đóng cửa hoặc chuyển đi chỗ khác. Có thể giải quyết vấn đề này một cách dễ dàng bằng cách thoả thuận về thời điểm của các cơ sở dữ liệu xác định địa chỉ theo vị trí, sau đó thay đổi các cơ sở dữ liệu sau thời điểm này.

Những địa chỉ đường phố ở những quận ngoại thành chỉ mang tính tương đối: chúng thường không có các số hay tên cụ thể.

Hiệu Chỉnh việc Xác định Vị trí theo Địa Chỉ
Tất cả những vấn đề trên đều được giải quyết một cách triệt để nhất với sự hợp tác của khách hàng. Lần xác định vị trí theo địa chỉ sau sẽ do GEOBIZ tiến hành sau một thời gian nhất định khi cần phải hiệu chỉnh những cơ sở dữ liệu về điểm bán lẻ bản đồ hoá mới được tạo ra. Thao tác này cần nhiều người giám sát hay các đại diện bán hàng làm việc với các kỹ thuật viên của GEOBIZ. Họ sẽ sử dụng MapInfo để kiểm tra những bản đồ số thể hiện vùng bán hàng trong khu vực của họ và giải quyết bất kỳ vấn đề nào liên quan đến quá trình nhập liệu. Các kỹ thuật viên của GEOBIZ sẽ trực tiếp cập nhật vào cơ sở dữ liệu bản đồ với sự xác nhận về tất cả các thay đổi của các đại diện bán hàng.

Sau khi tiến hành tất cả các bước này, chúng tôi đảm bảo việc kết hợp địa chỉ sẽ chính xác đến 90-95%.

 
   
  © Copyright GEOBIZ. All rights reserved
Add:No8, Lane 42, Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Tel : (++84 4) 762 9224 ; Fax : (++84 4) 832 5933 ; Email :
geobizhn@geobiz.com.vn
Designed by
VuLong